Sasamaru Yuuge

 Sasamaru Yuuge ~Yugemaru

================================

              Genre : 

☐ Homme    ⚡     ☑ Femme

            Nationalité : 

 ☛ Japonaise

 

              WebSite: 

Twitter

Blog 

Hotmail ! 

yugepo★hotmail.com 

Oeuvres:

 -  Kimi no Kirakira

- Hatsukoi No Kisu

- Hitotsu Futatsu Himitsu